Trgovine čelikom/metalom

Konzolni regali

Skladištenje metala je posebno raznolik i zahtjevan zadatak. OHRA obilježava već preko 20 godina tehnički napredak u ekonomičnim rješenjima na području regala i skladišta koja štede robu.

Tako je OHRA izumila i perfekcionirala slobodno pokretni nosač, koji je danas standard u trgovini metalom i čelikom. Nosač konzole izmiče se u slučaju udarca i čuva tako vrijednu robu i regal.

Okrugli štitnici na stranicama, na stupovima, visoko oplemenjeni specijalni čelik, podesni vijci za preciznu ravninu, lako podešavanje visine regala, vitka struktura od dugovječnih, toplo valjanih čeličnih profila, široki spektar pribora, itd., sve su to uspješne sastavnice najekonomičnijeg i najboljeg mogućeg skladištenja metala i čelika OHRE.

Program konzolnih regala OHRE za trgovinu čelikom i metalom seže od „laganih“ regala za aluminij i cijevi do „teških“ regala za pune materijale, teške limove i npr. bubnjeve za namatanje žica i kablova pojedinačne težine do 15 t

. Koristeći razne pristupe u iznalaženju rješenja, individualno prilagođavamo regalnu tehniku prema protoku materijala (npr. stojeći, ležeći ili viseći bubnjevi za namatanje) i prema transportnom sustavu (viličar, dizalica).

Konzolni regali  
Konzolni regali  
Konzolni regali  
Konzolni regali  
Konzolni regali  
Konzolni regali  
Konzolni regali  
Konzolni regali  
Konzolni regali  
Konzolni regali  
Konzolni regali  
Konzolni regali  

Pokretni regali

Pokretnim regalima nisu potrebni radni hodnici tako da imaju najveću iskoristivost prostora. Regali se automatski odvajaju RF-tehnologijom ili pritiskom na dugme na onom mjestu na kojem želite uzeti robu. Naravno da i konzolni regali mogu biti pokretni.

Paletni regali  

Potpuno automatizirano skladište

OHRA koncipira, planira i realizira kao glavni izvođač poluautomatska i automatska regalna skladišta, uklj. Softversko povezivanje s računalom u tvrtki.

Konzolni regali  
Konzolni regali  
Posluživanje regala  
Posluživanje regala  

Tehnike skladištenja

Mnogi drugi proizvodi zaokružuju spektar skladištenja čelika i metala.

Osim paleta i vertikalnih regala za stojeće skladištenje tu je, naravno, i paletni regal – od standardnog (za palete) do teških regala za masivne građevinske dijelove ili bubnjeve za namatanje.

Sve veća važnost zauzimaju međutaže. Skladištiti na dvije ili više etaža i komisionirati znači optimalno koristiti površinu.

Podest  
Regli za ploče  
Podest  
Regli za ploče  
Paletni regali  
Stoječi regal  
Stoječi regal  
Konzolni regali  

Gradnja hala

Sve popularnije!
Skladištiti čelik i metal na otvorenom. Od jednostavno natkrovljenih do poluzatvorenih i potpuno zatvorenih regalnih sustava.

Konzolni regali  
Konzolni regali  
Regalne hale  
Regalne hale  

Konzolni regali s nakošenim nosačima

Konzolni regal s nagibnim nosačima tovari se dizalicom, a dugačak materijal najčešće se uzima ručno. Po želji opremamo s osiguranjem utovara, zaustavnim trnom za komisioniranje, koritom za pohranu i plastificiranjem za osjetljiv materijal.

Konzolni regali  
Konzolni regali  
Konzolni regali