Sustavi za komisioniranje

Automatska skladišta  

Pojedini nalozi kupaca prikupljaju se u komisionarskom skladištu i prosljeđuju na otpremu. Takvo skladište mora biti koncipirano na način da se jeftinim pogonskim sredstvima postigne visoka učinkovitost. Komisioniranje sadrži „prikupljanje“ pojedinih artikala i njihovo sakupljanje u nalogu.

Načelno razlikujemo između statičnog i dinamičnog komisioniranja. Kod statičnog komisioniranja komisionar uzima robu iz regala (čovjek prema robi), dok se u slučaju dinamičnog komisioniranja primjenjuje načelo „roba prema čovjeku“.

LSV sustav podržava tri oblika obuhvaćanja komisionarnih naloga. S jedne je strane moguće uvesti podatke iz vanjskih sustava (npr. iz sustava za upravljanje robom ili sustavom za upravljanje i vođenje planiranja proizvodnje PPS-sustav). Za uvoz podataka postoje standardna sučelja.

Nadalje, u LSV sustavu moguće je obuhvatiti interne komisionarske naloge i to kao jednostavne naloge za spremanje određenih artikala. Na kraju, u LSV sustavu moguća je registracija naloga (kao dodatni modul).

Stanica za komisioniranje može tiskati tzv. listu za komisioniranje i omogućuje korištenjem uređaja za mobilan unos podataka (handheldovima) obradu robe. Ako se komisionira uređajima za opsluživanje regala ili viličarima, moguća je i provedba bežičnim sustavima za radioupravljanje.

Svaka mjera za racionalizaciju komisioniranja može tako značiti znatno smanjenje troškova. Svaki učinkovit sustav komisioniranja minimalizira korištenje pogonskih sredstava. Produktivnost raste trajnim ili poboljšanom dodatnom vrijednošću.

Automatska skladišta

Slika sustava za navođenje viličara

 
Automatska skladišta

Centrala za radionavođenje

 
Automatska skladišta

Topologija mreže

 

Moduli za statistiku

 

Podatkovni terminal