Lagani konzolni regali za viličare / rukovanje dizalicom

Konzolni regali  

Visine nosača od 400 do 1.200 mm

Standardne visine do 9 m

Najveća moguća iskoristivost visine hale

Mogućnost korištenja mnoštva pribora kao npr. osiguranja od kotrljanja, plastifikacija za osjetljivu robu

Regali se mogu prilagoditi zadanim dimenzijama skladišta i prema postojećim transportnim sredstvima

Moguća realizacija i kao skladište s uskim prolazom za uređaje za opsluživanje regala ili za bočne viličare Time je potrebno još manje prostora ili odgovarajuće veći kapacitet skladištenja

Posebno prikladno za skladištenje lagane ali kabaste robe ili duge robe. Za prihvat skladišnih kazeta ili rasutog materijala

Mnogostrani pribor kao npr. osiguranje od kotrljanja za okrugli materijal

Konzolni regali

Rešetkasti bubnjevi za industriju papira

 
Konzolni regali

Skladištenje u kazetama

 
Konzolni regali

Skladište za uske prolaze

 
Konzolni regali

Dvostrani konzolni regali kao skladište s uskim prolazom

 
Konzolni regali

Skladištenje s teleskopskom dizalicom

 
Konzolni regali

Dugačka roba od čelika u skladištu s uskim prolazom