Vođenje skladišta i upravljanje

Automatska skladišta  

U svrhu ekonomičnog vođenja složenog skladišta potrebno je, među ostalim, sustavno i trajno obuhvatiti kompletno stanje na skladištu te sve promjene (ulaz i izlaz, preskladištenje, rezervacije, itd.). To se može učiniti konvencionalnim metodama, dakle npr. karticama ili računalom pomoću sustava za upravljanje skladištem

. Na temelju prikupljenih brojki sustav za upravljanje skladištem daje u svako vrijeme informacije o statusu skladišta. Može se dakle utvrditi koji se artikli nalaze na kojem mjestu u skladištu i koliko se puta pretovaruje. Sustav za upravljanje skladištem može dakle upravljati ulazom robe od primitka skladišnih pomoćnih sredstava do obilježavanje šarže, kontrole težine do optimalnog određivanja skladišnog mjesta.

Isti sustav organizira i strukturira također transport robe u skladištu. Suvremenom tehnologijom bar koda moguć je nadzor i upravljanje svim kretanjima robe. Sami transporti odvijaju se putem automatizirane transportne tehnike ili optimiranih sustava za navođenje viličara.

Od jednostavnog poličnog regala do potpuno automatiziranog visokog regalnog skladišta sustav za upravljanje skladištem optimira postojeće kapacitete skladišta i upravlja svim strukturama skladišta uvažavajući važne kriterije skladištenja. U to spada npr. klasifikacije robe, opasna roba, zone skladištenja itd.

Sustav za upravljanje skladištem može se slobodno konfigurirati i time ga sam korisnik može prilagoditi. Moguće je dakle ostvariti individualna rješenja. Optimalno rješenje i za Vaš logistički sustav sa sljedećim prednostima:

Smanjenje volumena skladišta

Smanjenje troškova skladištenja

Optimalno korištenje tehnike i osoblja skladišta

Kontrolirana kretanja robe po skladištu

Optimalan odnos cijene/usluge

Modularna mogućnost proširenja

Posluživanje regala

Uređaj za opsluživanje regala tijekom ulaza u prolaz između regala

 
Automatska skladišta

Izlaz robe s podrškom vođenja i upravljanja

 
Automatska skladišta

Unutarnjost rasklopnog ormarića

 
Automatska skladišta

Središnje računalo sustava za transport

 
Automatska skladišta

Tablica popunjenosti regala