Na glavni sadržaj

Desbox

Galerija

OHRA sustav regala za skladištenje vozila na 5 razina

OHRA proizvodi regalne sustave za skladištenje vozila prije svega s 3 ili 4 razine skladištenja, nedavno je u Španjolskoj sklopljen prvi skladišni sustav s pet skladišnih razina.

Razvoj pri recikliranju starih vozila je zadnjih godina sve dalje napredovao. Sljedeći korak se ipak sastoji u tome, da se svako vozilo u procesu recyclinga promatra kao individualan i jedinstven element. Više se u skladištu ne traži neki model vozila iz neke slučajne godine - traži se posebno vozilo, za koje se zna, da se nalazi u skladištu i da u potpunosti odgovara zahtjevima internog i eksternog klijenta.

Danas se svako vozilo nalazi na mjestu, koje se može točno utvrditi i do kojeg se može brzo i jednostavno pristupiti. Sustavom regala i protokolom, kojeg je izradio reciklažer, može se optimalno provesti proces recikliranja. Na ovaj način se u svako vrijeme raspolaže informacijama, s kojima se najbolje mogu ostvariti želje kupaca.

S istim kriterijima odabira kao pri kupnji novog vozila ili zamjenskih dijelova u autokući, pronađe se upravo onaj dio koji je potreban. U odobrenom pogonu za reciklažu je danas moguće kupcima ponuditi dijelove sa zalihe, koji najbolje odgovaraju njihovim zahtjevima Činjenica, koja se još često susreće, da odgovarajući dio nije dostupan iza drugih vozila u skladištu, a kupac se mora zadovoljiti nekim drugim dijelom, koji se nalazi izravno na dohvat ruke, pripada prošlosti.

U mnogim zemljama je već prije više godina počela upotreba regalnih sustava za vozila koje proizvode specijalizirani pogoni za proizvodnju i koji ispunjavaju opsežne norme. Na zakonski propisanoj identifikacijskoj ploči, koju na regal postavlja proizvođač, zabilježena su tehnička obilježja pogona, kao i podaci o izradi. Ti podaci su u svako vrijeme uočljivi za inspekcije svake vrste koje provode mjerodavne institucije ili osiguravajuća društva. Osiguravajuća društva imaju također pristup dokumentima, u kojima je potvrđeno ispunjavanje norme i koju proizvođač predaje pogonu za reciklažu. Upravo kod vanjskog skladištenja se često upotrebljavaju regali, koji nisu statički ispitani, budući da se zbog deficita u planiranju često zanemare vjetrovita i potresu pogodna područja.

Zahvaljujući opremi s regalnim sustavom moguće je vozila optimalno skladištiti i označiti, upotrebom jednostavne metode registracije je pristup do svih vozila moguć u svako vrijeme. Osim toga se mogu smanjiti ponovljivi procesi skupom premiještanja, kako bi se stvorio prilaz do drugih uskladištenih vozila. To je primjetno čak i kod fiksnih troškova koji imaju veliki udio u učinkovitosti i mogućnosti tržišnog natjecanja pogona za reciklažu.

U nekim pogonima za reciklažu se i danas još uvijek podrazumijeva, da pri broju ili potpunosti dijelova, koji su u pogon došli u savršenom stanju, mora biti odbitaka. S vremenom uskladištena vozila pretrpe oštećenja ili se zagube neki dijelovi, tako da upotreba više nije moguća. Komadi lima ili vanjska dodatna oprema često postane neupotrebljiva zbog udara ili nagnječenja.

Upotrebom regalnog sustava je pri ulazu u pogon za reciklažu za svako vozilo određeno točno mjesto, na kojem vozilo trajno ostaje. Svi elementi na taj način ostaju u potpunosti očuvani. Kada su u bazi podataka na raspolaganju vrata modela „A“, možemo biti sigurni, da se nalaze u besprijekornom stanju, kada ih netko bude trebao. Okoliš će nam biti zahvalan, a zakonski propisana kvota recyclinga i reciklaže starih vozila može biti ostvarena. Osim toga su ekonomični učinci za tvrtku izrazito pozitivni. Ne moraju se više prihvaćati gubitci zbog oštećenih ili izgubljenih dijelova.

OHRA-ini regalni sustavi najnovije generacije, koji se postavljaju, po želji klijenta opremljeni su pomičnim polugama ili konzolnim nosačima, tako da mogući udari, koji su prije katkada dovodili do oštećenja pogona ili vozila, danas prolaze bez posljedica. Robusna izgradnja od toplo valjanih čeličnih profila, a na otvorenom u vruće pocinčanoj varijanti, jamči dugotrajnost.

Ovi regali odgovaraju važećim europskim normama i u bilo koje vrijeme se mogu statički dokazati.

S obzirom na prevenciju poslovnih rizika se ne misli na još uvijek proširenu praksu, da se jedno vozilo slaže na drugo, čime se između ostalog povećava opasnost od rušenja. Taj rizik može biti spriječen uređenjem regalnih sustava. Do pet vozila (u nekim slučajevima i više) može biti uskladišteno na površini veličine jednog jedinog automobila.

Sažeto rečeno, uređenje statički ispitanih regalnih sustava omogućava više reda, čistoće, sigurnosti i učinka u reciklažnim pogonima. Ova slika se prosljeđuje klijentima, vlastima, osiguravajućim društvima itd., što će se opet pokazati pozitivnim za uzajamne odnose.