Na glavni sadržaj

Rosa Catene

Galerija

Konzolni regali za metalne šipke i limene trake

Više kapaciteta u novom skladištu

Rosa Catene, jedan od vodećih proizvođača industrijskih lanaca, izgradio je u sjedištu koje se nalazi u Calolziocorte, Italiji, novo skladište za sirovine. Regalna konstrukcija OHRA-e pritom je poslužila kao noseći element za pokrivanje krova. Ovo rješenje ne predstavlja samo cjenovnu prednost u odnosu na konvencionalne metode gradnje hala već i omogućuje proširenje skladišta u bilo kojem budućem trenutku.

Rosa Catene proizvodi na lokaciji Caloziocorte lance koji se primjenjuju u poljoprivredi, industriji i u obrtničkom sektoru. Kontinuirani rast poduzeća zahtijeva gradnju novog skladišta za pohranu sirovina, i to limene trake postavljene u palete i grupirane čelične šipke. Ugovor za gradnju skladišta dodijeljen je OHRA-i: stručnjak za regalne sustave s konzolama sa sjedištem u Kerpenu, Njemačka, uvjerio je Rosa Catene svojim konceptom pri kojem se postolja regala s konzolama istovremeno koriste kao noseća konstrukcija za halu. Kod predloženog koncepta međusobno se preklapaju krovni elementi sa šest regalnih odjeljaka. Rezultat toga je u potpunosti prekriveno modularno skladište koje se kasnije bez imalo problema može proširiti. Osim toga, ova konstrukcija nudi značajne prednosti u smislu troškova te se može brže postaviti za razliku od konvencionalne hale.

Cjelokupno skladište zauzima oko 900 kvadratnih metara, a sastoji se od pet redova dvostranih regala s konzolama dužine 30 metara i jednog reda jednostranih regala. OHRA regalni sustavi izrađeni su od stabilnih vruće valjanih čeličnih profila koji omogućuju visoku gradnju i podnose velika opterećenja. Robusna metoda gradnje pritom smanjuje troškove i vrijeme samih radova odražavanja i popravaka, a koji su uobičajeni kod konvencionalnih regalnih konstrukcija od limenih profila te koji su potrebni poradi oštećenja nastalih prijevozom i sličnim djelovanjima.

U prva 3 reda regala skladišti se 6.500 milimetara dugog i 4.000 kilograma teškog grupiranog materijala za metalne šipke, i to dvostruko na devet etaža. Konzole regala su pričvršćene i mogu se podesiti putem vijaka točno u milimetar - time se osigurava ravnomjerno postavljanje skladišne robe. Ovi prolazi namijenjeni su za viličar s mogućnošću kretanja u četiri smjera koji se koristi tračnicama postavljenim na stupovima. Ostatak regalnih odjeljaka opremljen je konzolama te tako stvara prolaznu površinu unutar skladišta, i to na sedam etaža. Ovdje se može skladištiti do 1.200 kilograma teških limenih traka koje su postavljene na palete. Ovi su prolazi namijenjeni za jedan viličar.

Regalni sustav s pričvršćenim konzolama nudi veliku dozu fleksibilnosti - ovisno o zahtjevima, skladišna mjesta moguće je prilagoditi različitim materijalima te ih sukladno tome izmijeniti.

O Rosa Catene Spa

Od 1924. godine se na lokaciji Calolziocorte, Italija, proizvode lanci za primjenu u industriji. Od 1995. godine poduzeće djeluje pod imenom ROSA CATENE SPA, a nalazi se kao i do sada u vlasništvu obitelji Rosa. Bavi se proizvodnjom visokokvalitetnih lanaca za različite primjene: za transportne trake, pogonske sustave, dizala i još puno toga.